teklif alın

Hizmet Sözleşmesi

Yolcu Taşıma ve Hizmet Sözleşmesi

1-Taraflar

Bu Yolcu Taşıma ve Hizmet Sözleşmesi (Sözleşme) Yeşil Mahallesi, 51/1 Sk. No:3/A Gaziemir / İzmir / TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren Tuiz Turizm Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “Tuizturizm” olarak anılacaktır)’ ile www.tuizturizm.com web adresi, uygulamaları veya 0850 303 22 00 numaralı çağrı merkezi transfer organizasyonu ile alakalı yapılan rezervasyonu yapan ve/veya adına rezervasyon yapılan yolcular (bundan böyle “Yolcu” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği müddetçe Tuizturizm ve Yolcu ayrı ayrı “Taraf” hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2-Konu

İşbu Sözleşme ile Taraflar; Türkiye sınırları içerisinde transfer hizmeti, tur ve şoförlü araç kiralama hizmetinin belirlenen araçlar ile sağlanması ve bu hizmetin belirlenen bedel karşılığı Tuizturizm tarafından tahsil edilmesi konularında aşağıdaki Sözleşme koşulları çerçevesinde anlaşma sağlamışlardır.

3- Hizmet ve Ödeme Bilgileri

3.1. Sözleşme bedeli KDV dahil ….TL'dir.

3.2. Bu Sözleşme ile aldığım ve/veya alacağım (2-Konu'daki) hizmetler için her türlü ücretin araçta ödeme seçenekleri veya online ödeme ile aşağıda numarası yazılı kredi kartımla Tuizturizm tarafından tahsil edilmesini kabul ediyorum ve bu konuda Tuizturizm’in kredi kartı çekimini yapmasını yetkili kılıyorum.

3.3. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.

Ödeme Şekli: Banka: Kredi Kartı: Kart veya Araçta Nakit Ödeme

4-Genel Hükümler

4.1 Yolcu’nun başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket etmek zorunda olduğu ve mevzuat çerçevesinde başta gereği emniyet kemeri takmak ve araç içerisinde güvenlik kurallarına uymak gibi her türlü kurallara uygun davranması zorunludur.

4.2 Yolcu almış olduğu hizmetleri kredi kartı, banka kartı, veya araçta ödeme seçenekleri ile aldığında kullanıcı hizmet sözleşmesini imzalamamış olsa dahi ilgili sözleşmeye ait yazılı şartları kabul etmiştir.

4.3 Söz konusu rezervasyon, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği 24 saat öncesine kadar yolcu tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptal talep edebilir.. 24 saatten az süre kalan rezervasyonlar için Tuizturizm, söz konusu taşıma hizmetini 6 ay içersinde kullanabileceği açık rezervasyona çevirebilir. 6 saatten az süre kalan rezervasyonlar açık rezervasyona çevrilemez, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa Göre rezervasyon gerçekleşmiş sayılır. Yolcu saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu rezervasyon iptallerinde hiç bir hak telep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

4.4 Transfer hizmetlerinde yolcu’nun güzergâh değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Yolcu’nun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğraması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilmez. VIP transfer hizmetinde, sözleşmede belirtilen güzergah(lar) dışında talep edilen farklı nokta talepleri her farklı nokta için ücretlendirilir.

4.5 Tuizturizm, tüm değerlendirme yetkisi kendisine ait olacak şekilde transfer hizmeti için; yolcunun transfer hizmetini satın aldığı esnada belirlediği yolcu sayısı ve bagaj hacmine uygun araç tahsis etmek zorundadır. Tuizturizm işbu Sözleşme konu hizmete tahsis edeceği tüm araçların ferdi kaza ve koltuk sigortalarının eksiksiz yaptırılmış olacağını, araçların periyodik bakımlarının süreleri içinde yaptırılmış olacağını, araç içinde bulunması zorunlu stepne, ilkyardım malzemesi, yangın söndürme tüpü, reflektör gibi malzemelerin mevcut olacağını kabul ve taahhüt eder. Transfer esnasında meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazası ve sair başka bir sebeple, müşterinin bedenen veya madden zarara uğraması veya taşınan eşyanın zarar görmesi durumunda işbu zararlardan Tuizturizm sorumlu olmayacaktır. Müşteri böyle bir durumda Tuizturizm'in Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinden ve mevzuatın sair hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak peşinen kabul ve beyan eder.

4.6 Yolcunun satın alım aşamasında bildirdiği yolcu ve bagaj bilgisinin Tuizturizm tarafından kabul edilmesinin dışında, Turizturizm’in kabul ettiği hadleri aşan yolcu veya bagaj araca kabul edilemez. Yolcu bu sebeple transfer hizmetinden vazgeçmesi halinde bedel iadesi yapılamaz.

4.7 Gereği halinde yolcu transferi gerçekleştirecek araç personeline hizmeti satın alan müşteri olduğunu, yasal mercilerce verilmiş kimlik belgeleriyle ve rezervasyon belgesiyle belgelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen müşterinin transferi yapılmayacaktır. Ancak Tuizturizm, rezervasyon yapılan kredi kartı sahibinin Yolcu’nun bu hizmeti almasına muvafakat ettiğine kanaat getirirse Yolcu’yu bu hizmetten yararlandırabilir.

4.8 Yolculuk esnasında müşteri tarafından araç içinde unutulan bilumum eşyaların kaybından veya hasarından Tuizturizm sorumlu değildir. Böyle bir durumda Yolcu, Tuizturizm çağrı merkezi ile iletişime geçmeli ve unutulan eşyanın bulunması halinde kendisine bildirilen adresten almalıdır.

 4.9 Tuizturizm transfer araçlarında bagaj olarak çuval, sandık, koli vb. kabul etmez. Yolcunun kişi başına en fazla 1 el çantası ve 1adet valiz (El çantası 8 kg ağırlığında ,yolcu beraberindeki valiz 32 kg ağırlığını geçmemelidir) bagaj hakkı vardır. Yolcu transfere konu bagaj içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, uyuşturucu, akıcı, kokucu, radyoaktif ve T.C. mevzuatınca taşınması ve bulundurulması yasak herhangi bir maddenin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder. Bagajlar içinde sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilirse söz konusu bagaj araç içine kabul edilmez. Ayrıca bu durumlarda yolcu, Tuizturizm’ e karşı herhangi bir nam altında hiçbir alacak veya hak talep edemez. Bagaj içinde; yukarıda sayılan maddelerin varlığının fark edilmesi durumunda durum Tuizturizm tarafından derhal yetkili resmi mercilere bildirilecektir. Sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilmeyip; transfer esnasında aracın kolluk güçleri tarafından durdurulması ve aranmasıyla tespit edilirse; Tuizturizm’in ve/veya herhangi bir kişinin bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan yolcu tarafından nakden ve defaten derhal karşılanacaktır.

4.10 Transfer araçlarımızda evcil hayvan transferleri diğer yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde güvenlikli bir kafes içinde rezervasyon sırasında ön bilgi verilerek yapılmaktadır. Sadece kedi köpek ,küçük ötücü kuşlar evcil hayvan olarak taşınmaktadır.

Kafes ölçüleri maksimum 23*40*55 olmalıdır.

4.11 Yolcu bilgilendirme

4.11.1 Yolcu almış olduğu hizmete ait rezervasyon bilgisi veya ön bilgisi e-mail ve/veya SMS yoluyla paylaşılacaktır. Yolcu tarafından verilen telefon ve e-mail bilgi doğruluğunun sorumluluğu kendisine aittir. Söz konusu iletişim bilgilerinin yanlış olması ve bilgilendirmelerin Yolcuya ulaşamamasından Tuizturizm sorumlu tutulamaz.

4.11.2 Satın alınan Paylaşımlı veya Vip transferlerde hizmetlerini takiben 12 saat sonrasında e-mail ve/veya SMS yolu ile tahmini alınış süresi yolcu ile paylaşılacaktır. VIP hizmette yolcunun kendi belirleyeceği alınış ve bırakılış zamanına göre hizmet verilecektir.

4.11.3 Araç yolcuları almak üzere yola çıktığında her bir yolcuya, detaylı bilgi ( araç bilgisi vs. ) için e-mail ve/veya SMS bilgilendirmesi yapılacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle e-postanızın ve/veya sms’in geç ulaşmasından Tuizturizm sorumlu tutulamaz.

4.11.4 Araç yolcunun adresine geldiğinde son e-mail ve/veya SMS bilgilendirmesi yapılacaktır.

4.12 Yolcu aldığı hizmetler için tahsis edilen aracın yolculuk saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Yolcu’ya belirlenen tarih ve saati öncesinde e-mail ve SMS ile bildirim yapılmaktadır. Yolcu’ya bildirimi yapılan transfer saatinden itibaren transfer aracının herhangi bir olağanüstü durum, beklenmeyen hal, mücbir sebep, sel, dolu, yağmur, trafik sıkışıklığı vb. nedenler dışında 20 (yirmi) dakikalık gecikmesi makul gecikme sayılacaktır. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 20(yirmi) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk Tuizturizm’e ait değildir. 20 (yirmi) dakikanın bu şekilde aşılması ve Yolcu’nun aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz. Yolcu transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır bulunmak zorundadır. Yolcu’nun transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde Tuizturizm’ce tahsis edilen araç yolcuyu 15 (onbeş) dakika beklemekle yükümlüdür. 15 (onbeş) dakika sonunda Yolcu’nun bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tuizturizm Tuizturizm’in operasyon, çağrı merkezi ve şoförlerinin zaman bildirimleri taraflar için bağlayıcı olacaktır.

4.13 Rötar yada herhangi bir sebeple 2 (iki) saati geçen beklemelerde, Tuizturizmin havalimanında araç bekletme zorunluluğu ortadan kalkar. Paylaşımlı transferlerde Tuizturizm tarafından uygun zaman ve araç müsaitliğine göre transfer gerçekleştirilir. VIP hizmette uygun araç Tuizturizm tarafından tahsis edilerek hizmet gerçekleştirilir.

4.14. Anlaşmalı firmalar ile yapılan anlaşmalar ve kampanya koşulları geçerli olacaktır. Tuizturizm, araçların hizmet yerlerine Yolcuya taahhüt edilen zamanda ulaşmalarını sağlamakla yükümlüdür. Tuizturizm den kaynaklı bir sorun nedeni ile söz konusu aracın onay verilen işe gidememesi halinde hizmet, ikinci bir araçla Yolcudan ayrıca ücret talep edilmeksizin verilecektir. İkinci aracın da Yolcu adresine zamanında yetişememesi veya uçuş saatine Yolcunun ikinci araç ile zamanında varamaması söz konusu olursa, Yolcunun havalimanına gitmesi için gerekli tüm alternatif ulaşım masrafları Tuizturizm’ e ait olacaktır. Yolcunun başka bir ulaşım yolunu kullanmak zorunda kaldığı durumlarda (Örn: Ticari taksi, toplu taşıma araçları, kendi aracı gibi) ise, hizmet Yolcunun istediği bir zamanda ücretsiz olarak tekrar verilecek veya hizmet için ödediği tutar (belge karşılığında), hiçbir kesinti yapılmadan kredi kartına iade edilecektir. Tuizturizm, müşterinin uçağını ayıplı yapılan hizmet yüzünden kaçırması durumunda, sadece Yolcunun havalimanı transferi için doğacak transfer zararını karşılayacaktır. Bu zarar hiçbir durumda ve hiçbir şekilde 400 (dörtyüz)TL’yi aşamayacaktır.

4.15.  Transfer noktasında araç şoförünün aracı terk ederek yolcu yanında, araca veya evine kadar refakat etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.16. 18 yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan veya ailesinin izni olmadan yapılmayacaktır.

4.17 Türk bankalarına ait olmayan kredi kartınızla gerçekleştireceğiniz online rezervasyonlarınızda, bankanız tarafından rezervasyon ücretinize ek işlem ücreti yansıtılabilir. Detaylı bilgi için Yolcu’nun bankası ile görüşmesi gerekmektedir.

4.17 Bulaşıcı hastalığı olmayan ve tıbbi açıdan seyahat etmesinde herhangi bir engel bulunmayan hasta Yolcular “seyahat etmesinde sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı, transferden en fazla 20 gün önce hazırlanmış olan doktor raporuyla transfere kabul edilmektedir.

5. İPTAL – İADE ŞARTLARI

5.1. İşbu Sözleşme’de belirtilen zamanların geçmesi ve/veya şartların sağlanmaması durumunda iptal hakkı kullanılamaz ve Tuizturizm ücret iadesi yapmaz.

5.2 Rezervasyonu Tuizturizm’ e ait web sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezinden aldıysanız, çevrimiçi satış kanallarının herhangi biri üzerinden veya çağrı merkezinden (Rezervasyon) Kodu ve kimlik bilgileri ile değişiklik ve iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tuizturizm, tek taraflı olarak beklenmeyen hal, mücbir sebep, doğal afet, dolu sel trafik kazası gibi sebeplerle rezervasyonu ve/veya transferi iptal edebilir. Bu durumda kendisine atfedilebilecek bir kusur olmaması durumunda ücret iadesi yapmaz.

5.3. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre;

- Taşıma hizmetinin gerçekleşeceği saatten 24 saat öncesine kadar yolcu aldığı hizmette değişiklik veya ücretsiz iptal talep edebilir.

- 24 saatten az süre kalan rezervasyonları 6 ay içersinde kullanabilecek "açık bilete" çevrilebilir.

- 6 saatten az süre kalan rezervasyonlar gerçekleşmiş sayılır.

- Yolcu saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu rezervasyon iptallerinde hiç bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

5.4. Yolcunun satın aldığı kampanyalı üründe, herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılmaz.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, Tuizturizm’e Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükümlülükler Yolcu’ya iade edilecek paranın içerisinden mahsup edilir.

5.5. Taksitle satın alınan rezervasyonlarda yapılan iptaller, ödeme yapılan kart hesabına tekrar taksitli olarak iade edilmektedir.

Herhangi bir nedenle, rezervasyonunun Tuizturizm tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda Yolcu’ya bildirilecektir.

 5.6. Yolcu’nun işbu Sözleşme’deki yükümlülükler uygun davranmaması durumunda ve/veya Yolcu’nun herhangi bir kusur ve/veya ihmalinden kaynaklanan bir sebeple rezervasyonun iptal edilmesi durumunda ve/veya hizmeti almaması durumunda Tuizturizm’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu nedenle hizmet ücretinin tahsili başta olmak üzere Tuizturizm’in tüm hukuki hakları saklıdır.

5.8. Tuizturizm, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’ de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’ nin Ödeme İşlemi’ ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

 5.9.      İptali/iadesi talebi sonrasında banka tarafından kabul edilen işlemlerin iadesi, işlemin yapıldığı günün gün sonu bilgileri alındıktan sonra eğer işlem yapılan kredi kartı bir Türk bankasına aitse yaklaşık 2-3 gün, yabancı ülkelere ait bir kredi kartıysa da ülkeye göre yaklaşık 3-7 gün içerisinde yansır. Satış ve iade işlemlerinin aynı gün yapılması durumunda bankalar otomatik iadeleri kabul etmedikleri için, iade Tuizturizm tarafından bir sonraki gün gerçekleştirilir (hafta sonları ve resmî tatiller hariç). Banka kartlarında ise iade gerçekleştirilemediği için Yolcunun hesap bilgileri talep edilerek iade, havale veya EFT yolu ile gerçekleştirilir. Bu durumda iadenin gerçekleştirilebilmesi için yolcularımıza ulaşmak, iade için gerekli hesap bilgilerini almak, bankalara ödeme emri iletmek gibi işlem gereklilikleri, iade süresini değiştirmektedir. Eğer ödeme yaptığınız kredi kartınız/banka kartınız/hesabınız kapanmamışsa banka gün sonu raporu alındıktan sonra iadeniz işleme alınır.

5.10. Tuizturizm ile yapılan yolculuklarda uyulması gereken kurallar;

     •             Araç içerisinde yolculuk esnasında alkol ve uyuşturucu madde alınmaması

     •             Şoförün dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmak

     •             Araç içerisinde yüksek sesle konuşulmaması

     •             Diğer yolcuların haklarını göz ederek kimseyi rahatsız etmemek

     •             Araç içerisinde yolculuk esnasında yemek yememek

     •             Yolculuğun güvenliğini tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınmak

5.12. Yolcu, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak herhangi bir hak ve alacağını herhangi bir kişiye devir ve temlik edemez.

5.13. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin Tarafları arasında Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

+90 537 560 36 82
İLETİŞİM NUMARAMIZ
© 2021 Tuizturizm.com Tüm hakları saklıdır.